AGÜ, sahip olduğu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında açılan programlara 2013-2014 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. En iyi öğrenciyi en iyi akademisyen ile buluşturmayı kendisine amaç edinmiş Türkiye’nin vakıf destekli devlet üniversitesi olan AGÜ’de, tamamı İngilizce olan akademik programlarında sunulan uluslararası, uygulamalı ve özgün eğitim sayesinde lider, disiplinlerarası çalışmaya açık, araştırmacı, öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirilecektir.

AGÜ, İngilizce eğitimine çok önem vermektedir. Bunun yanı sıra, bütün akademik programlarında, iş arayan değil iş veren girişimci bireyler yetiştirmek adına dersler ve uygulamalı atölye çalışmaları yer alacak, öğrencilerimizin uygulamanın ve sektörün içerisinde teorik bilgilerle sınırlı kalmayacak şekilde uzun dönemli araştırma ve uygulama stajlarıyla yetiştirilmesi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra bilim insanı olmaya ilgi duyacak öğrencilerimiz ise ilk sınıflardan itibaren öğretim üyelerimizin araştırma gruplarına katılmaları yönünde teşvik edilecektir.

AGÜ, yüksek nitelikli lisans eğitiminin yanısıra, farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarının kendi alanlarında ve ortak çalışmalarına imkan sağlayabilecek laboratuvar altyapısıyla, lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine verdiği özel önemle araştırma odaklı bir üniversite olma hedefindedir. AGÜ, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde tecrübe sahibi bilim insanlarından oluşan akademik kadrosuyla, eğitim ve araştırma faaliyetlerini tüm paydaşlarına fayda üretmeyi amaçlamaktadır. Özellikle bölge sanayisi ile ortak projeler üreterek, üniversite-sanayi işbirliğini etkin şekilde hayata geçirecek nitelikli endüstriyel AR-GE faaliyetlerine odaklanmak AGÜ'nün başlıca hedefleri arasında yer almaktadır.