ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI DERS LİSTESİ

 

Dersin Adı

Dersin İçeriği

Zorunlu / Seçmeli/ Zorunlu kısa dersler

Kredisi

1

Foundation (Temel İngilizce)

İngilizce’nin temellerini oluşturma

Zorunlu

2

2

Reading (Okuma) (1,2,3,4)

İngilizce okuma becerisini geliştirme

Zorunlu

2

3

Writing (Yazma) (1,2,3,4)

İngilizce yazma becerisini geliştirme

Zorunlu

2

4

Speaking  (Konuşma) (1,2,3,4)

İngilizce konuşma becerisini geliştirme

Zorunlu

2

5

Listening (Dinleme) (1,2,3,4)

İngilizce dinleme/anlama becerisini geliştirme

Zorunlu

2

6

Language Awareness (Dil Farkındalığı) (1,2,3,4)

İngilizce Gramer bilgisini geliştirme  

Zorunlu

2

7

University Transition (Üniversiteye Geçiş)

English for Maths (Matematik İngilizcesi)

Summarising (Özetleme)

Presentation Skills (Sunum Becerileri)

The Environment (Çevre)

The World Around Us (Etrafımızdaki Dünya)

Öğrencilere üniversite hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları kelime bilgisi ve iletişim becerileri kazandırma

Zorunlu kısa ders

2

8

English for Art & Design (Sanat ve Tasarım İngilizcesi)

Organisations (Kuruluşlar)

English for Chemistry (Kimya İngilizcesi)

Manufacturing (Üretim)

English for Biology (Biyoloji İngilizcesi - Moleküler Biyoloji ve Biyomühendislik öğrencileri için zorunlu)

English for Physics (Fizik İngilizcesi - Bilgisayar Mühendisliği dışındaki tüm mühendislik öğrencileri için zorunlu)

English for Politics (Siyaset İngilizcesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri için zorunlu)

English for Psychology (Psikoloji İngilizcesi-Psikoloji bölümü öğrencileri için zorunlu)

English for IT (Bilgi Teknolojileri İngilizcesi - Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri için zorunlu)

The World of Money (Para Dünyası - İşletmecilik öğrencileri ve Ekonomi öğrencileri için zorunlu)

Notable Structures (Ünlü Yapılar - Mimarlık öğrencileri için zorunlu)

 Belirli akademik alanlarda kelime haznesini geliştirme

Seçmeli

1

  1. Dersler, öğrencinin mevcut İngilizce seviyesine göre basitten zora çeşitli seviyelerde verilir.
  2. Bir öğrenci, bölümüne ait seçmeli derse otomatik kayıt edilir ancak diğer iki seçmeli dersi kendisi seçer.
  3. Yukarıda belirtilen derslerden başarılı olup en az 52 kredi toplayan öğrenci bölümüne geçiş yapar.

 

HAZIRLIK OKULU TEMEL DERS İÇERİKLERİ (OKUMA, YAZMA, DİNLEME, KONUŞMA)

Reading (okuma)

Tüm  bölümler,  hazırlık  öğrencilerinin  bölümlerine  geçtiklerinde  aşağıda  belirtilen  dokümanları yeterince anlayabilecek kadar İngilizce okuyabilmelerini gerektirmektedir

1. Ders notları;

2. Ders kitapları;

3. Dersle alakalı diğer okumalar.

Bu üç maddenin ilk ikisi en azından içerik açısından yeterince açıktır. Ders konuları öğrencinin kendi Bölümü tarafından titizlikle seçilecektir. Ancak tüm bölümler yeterince İngilizce okumayan ve yeterince iyi İngilizcesi olmayan öğrencilerin dersi sadece daha zor değil, aynı zamanda daha az ilgi çekici bulduklarını belirtmişlerdir. Bölümler ve Dil Okulu tarafından paylaşılan bir görüş, İngilizce okumanın, öğrencinin akademik gelişimi için kesinlikle merkezi bir konumda olmasıdır. İngilizce'de daha fazla ve daha geniş kapsamlı bir okuma alışkanlığı oluşturmak, öğrencilerin İngilizce kelime bilgisini genişletmekle kalmaz, aynı zamanda onların kendi dillerinde edinmiş olabilecekleri temel bilgileri etkin hale getirir. Genel olarak, akademik bölümlerde, öğrencilerin konularıyla ilgili uzmanlık gerektirmeyen metinleri okuyabilmeleri için ortak bir istek vardır. Bu metinler, eğitimli insanlar tarafından okutulmaları amaçlanmış olmaları bakımından akademik iken, sadece belirli bir akademik topluluğa yönelik olmalarını amaçlaması bakımından dar anlamda akademik değildir. Bu genel metinler, genetik tasarım ya da inşaat konusu üzerine olabilir, ancak belirli akademik disiplinler için araştırma dergi yazısı şeklinde yazılmamıştır. En son paylaşılan ihtiyaç analizleri toplantısında çeşitli bölümler tarafından dile getirilen listelerin en çok paylaştığı öğeler arasında, öğrencilerin İngilizce olarak daha fazla ve daha iyi okumaları gerektiği bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Hazırlık sınıfında size okumanız beklenen çok sayıda okuma metni verilecektir. Akademik ve nesnel olan bu metinler, az ya da çok teknik olabilen, problem ve başarıları açıklayan ve çevreden sosyal sorunlara kadar her şeyle ilgili olabilir. Bir üniversite öğrencisi olmanın gereği, herkesin rahatça soramadığı sorular hakkında okuma ve düşünme becerisine sahip olmaktır. Yani, lisede hiç okumadığınız konuları göreceğinize şaşırmayın. Başarılı bir öğrenci olmak için, akılcı bir tutum ile her tür sorun ile ilgili okuma yapmayı ve analiz etmeyi öğrenmeniz gerekir.

 Writing (yazma)

Hazırlıktan ayrılmadan önce, bir raporun nasıl yazılacağını öğrenmeniz gerekmektedir. Kurgu veya diğer yaratıcı yazı türleri yazmanız gerekmemektedir. Bunun yerine, açıklamalarınızı ve görüşlerinizi anlamaya çalışan bir okuyucu tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde gerçekleri ve görüşleri nasıl dile getireceğinizi öğrenmeniz gerekecektir.

Nasıl analiz yapılacağını öğrenmeniz gerekmektedir (ör: Sebep / Sonuç; Problem / Çözüm)

  Okuyucunuzu ikna etmek için nasıl argüman geliştirileceğini, yani görüşlerinizin nasıl bir mantık çerçevesinde yazılacağını öğrenmeniz gerekmektedir.

   Başka insanların fikirlerini yazılarınızda nasıl kullanabileceğinizi öğrenmeniz gerekmektedir.

   Başka  insanların  fikirlerini,  okuyucuya  bunları  kendi  fikriniz  olarak  yazdığınızı  düşündürmeden, yazınızda nasıl atıfta bulunacağınızı öğrenmeniz gerekmektedir.

 Listening (dinleme)

Hazırlık   programının   sonunda   öğrenciler   şunları   yapabilecek   düzeyde   dinleme   becerilerini geliştireceklerdir:

• Sözlü talimatları takip edebilmek;

• Sözlü ders materyallerini takip edebilmek;

• Etkileşime girebilmek için yeterli ilgi ve anlama ile sınıf içi tartışmalarını dinleyip takip edebilmek;

• Öğrenci sunumlarını anlamak;

• Çevrimiçi kaynakları takip edebilmek, örneğin:

o Diğer üniversitelerden açık kaynak dersleri

o YouTube’da bulunan ve konuyla bağlantılı videolar.

Hazırlık sırasında, Okumada olduğu gibi, size hem sınıfta hem de sınıf dışında çalışmanız beklenen çok sayıda dinleme materyalleri verilecektir. Akademik ve objektif olacak metinler çok çeşitli konularda olacaktır. Daha önce hiç dinlemediğiniz herhangi bir metinle ilgili soruları yanıtlayabileceğinizi göstermeniz gerekmektedir.

Speaking (konuşma)

Hazırlık Speaking programını bitirmek için öğrencilerimizin yerine getirmesi gereken şartlar şöyledir:

• Kısa sunumlar yapmak ve onlarla ilgili soruları tatmin edici bir şekilde cevaplayabilmek;

• Grup çalışması tartışmalarına katılabilmek;

• Sınıfta soruları cevaplayabilmek

• Sınıfta sorular sorabilmek

• Sınıf dışında öğretim elemanları / idareciler ile etkileşim kurabilmek.

Hazırlık aşamasında hem nasıl konuşulacağını, hem de nasıl söz alınacağını öğrenmeniz gerekmektedir. Demek istediğimiz, doğru dilbilgisi ve sözcüklerin öğrenilmesinin yeterli olmadığı; bunları alıştırmalarda, aktivitelerinizde ve öğretim elemanları ve sınıf arkadaşlarınızla her türlü iletişimde kullanmanızın gerekli olmasıdır.

Her zaman arkada sessizce oturan öğrencilerden biri olmayın. Konuşun!

Pek çok fakülte hocası ve bölüm başkanı, derslerinde öğrencilerin sözlü olarak etkileşimde bulunmamasının sebebi olarak İngilizce bilgisi eksikliği değil, genel kültür eksikliği olduğunu dile getirmiştir. Dolayısıyla, Hazırlıkta her zaman okumak ve düşünmek zorundasınız ki sınıfta (Hem hazırlıkta hem de bölümlerinizde) söyleyecek bir şeyiniz olsun. Aksi halde Konuşma sınıflarınızda ve sınavlarınızda, eğer konuşamıyorsanız, ister İngilizce'de cümleler kuramamanızdan ister söyleyecek birşeyiniz olmamasından kaynaklı, konuşamamanız önemli değildir, her iki durumda da yüksek not alamazsınız.