Bir AGÜ Hazırlık öğrencisi olarak, üniversitenin teşvik ettiği ve öğrettiği akademik olarak etik olan davranışlar hakkındaki politikasını ve kabul etmediği Akademik olarak etik olmayan davranışların neler olduğunu bilmeniz gerekmektedir.

Akademik dürüstlük nedir?

Üniversite, herhangi bir şekilde akademik olarak etik olmayan davranışlarda bulunmanın, aslında üniversiteye karşı dolandırıcılık yapmak anlamına geldiğini düşünmektedir. Böyle bir dolandırıcılık, üniversitenin  prestijini,  akademik  niteliklerini  ve  akademik  olarak  titizlik  gösteren  tüm  topluluk üyelerinin çabalarını değersizleştirme sonuçlarını doğurur. Bu nedenle akademik olarak etik olmayan davranışlarda bulunmak, Abdullah Gül Üniversitesi için soruşturulup, sert bir şekilde cezalandırılmak üzere ciddi bir disiplin suçu teşkil etmektedir.

Akademik olarak etik davranış, akademik bir çalışmanın başkalarından veya çalışmalarından uygunsuz bir şekilde faydalanmadan, öğrencinin kendisi tarafından tamamlandığı anlamında  gelmektedir.

Akademik olarak etik olan davranışın aksine, akademik olarak etik olmayan davranış, kişinin akademik bir çalışmayı başkalarından uygunsuz bir şekilde faydalanarak tamamlamaya teşebbüs etmesi anlamında gelmektedir.

Akademik olarak etik olmayan davranışların detayları

Akademik anlamda etik olmayan herhangi bir davranış karşısında hukuki süreç ve disiplin işlemi başlatma hakkına sahiptir. En azından, aşağıdakileri yapmaktan mutlaka uzak durun:

1. Bir değerlendirmeden önce, bir sınava veya başka bir değerlendirmeye ilişkin uygunsuz bilgileri alma girişiminde bulunmak;

2. Bir sınav sırasında kopya çekmek;

3. Başka bir öğrencinin bir sınavda kopya çekmesine yardım etmek (sadece görmezden gelerek bile olsa - eğer bir öğrenci cevaplarınızı okuyorsa ve bunun olmasını önlemek için hiçbir adım atmıyorsanız, suçlu olursunuz);

4. Sınıf dışında hazırlanmış ödevlerde bir başkasından uygun olmayan yardım almayı kabul etmek - birisi size bir ödevin nasıl yazılacağını gösterebilir, ancak kendi başınıza yazmanız gerekmektedir;

5. Sınıf dışında hazırlanmış bir ödev için bir öğrenciye uygun olmayan yardımda bulunmak- bir ödevin nasıl yazılacağını gösterebilirsiniz, ancak kendileri yazmalıdırlar;

6. Grup raporlarında, grup sunumlarında ve benzeri konularda diğer öğrencilerin çalışmalarından, haksız bir şekilde faydalanmak - sömürmeyin - tüm işin eşit olarak paylaşılmasını sağlayın;

7. Diğer öğrencilerden grup raporlarında, grup sunumlarında ve benzeri konularda çalışmalarınızdan haksız şekilde yararlanmasına izin vermek - sömürülmeyin - tüm işlerin eşit olarak bölünmesini sağlayın;

8. Ders notlarını veya kayıtlarını satmak veya dağıtmak;

9. Ders notlarını veya kayıtlarını almak veya satın almak;

10. Bir alıntı olduğunu açıkça belirtmeden kullanmak;

11. Başka bir yazardan, indirilen veya basılan bilgileri, bu bilgilerin kaynağının doğru bir şekilde belirtmeden kullanmak (bunun nasıl yapılacağını Writing ve LA derslerinde öğreneceksiniz);

12. Google Translate-tipi çeviri uygulamalarının uygunsuz kullanımını sağlamak;

13. Yokken sınıfta bulunduğunuzu iddia etmek.

Akademide etik olmayan davranışların soruşturulma ve cezalandırılma prosedürleri

Akademik  olarak  etik  olmayan  davranışlar,  Üniversitemizin  davranış  kurallarının  ihlalidir  ve  YÖK disiplin çerçevesindeki Üniversite disiplin prosedürlerine tabidir.

Önemli detaylar şunlardır:

Final teslim ve sınavlar

Herhangi bir final ödev tesliminde veya sınavında akademik olarak etik olmayan bir davranışta bulunduğunuz şüphesi oluşursa, derhal resmi bir soruşturma başlatılır. Suçsuz ya da suçlu olup olmadığınıza karar verecek üç öğretim görevlisi tarafından sorgulanacaksınız.

Eğer suçlu bulunursanız, üniversitemiz kayıtlarınızda kalacak resmi bir üniversite cezası alacaksınız. Bu ceza, büyük olasılıkla, ilk seferinde ‘kınama’ ve ikinci seferinde okuldan uzaklaştırma olacaktır.

Taslaklar

Gönderilen bir taslakta akademik olarak etik olmayan bir davranış şüphesi varsa, öğretim görevlisi tarafından gayri resmi olarak uyarılırsınız. Bu uyarı, hazırlığı bitirene kadar İngilizce bölümündeki dosyanızda kalacaktır. Taslağınızda etik olmayan davranış sorununu çözmezseniz ve final tesliminizde de devam ederseniz, doğal olarak resmi soruşturmaya tabi olursunuz (yukarıdaki 5.3.1'de belirtildiği gibi). Bir öğretim görevlisinin taslakta akademik olarak etik olmayan bir davranışı fark etmeyip, final tesliminizde bunu fark ettiğinde, resmi soruşturmaya tabi tutulacağınızı unutmayın. Bu nedenle, yazdıklarınızın kabul görüp görmeyeceğinden emin değilseniz, yapmanız gereken en iyi şey öğretim görevlinize danışmaktır.