2020-08-28 16:42:00

AGÜ İngilizce Muafiyet Sınavı İçeriği

İMS: Akademik takvimde İngilizce Muafiyet Sınavı olarak tanımlanan iki gün süren seviye belirleme sınavlarıdır.

SINAVIN İÇERİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

READING (OKUMA) 

Reading Sınavı, aşağıdaki konularda okuma ve anlama becerilerini test eder:

Gerçekler / Kelime anlamları / Sebep-sonuç / Karşılaştırmalı değerlendirme / Durum-Problem-Yanıt-Değerlendirme / Araştırma raporları (Metin içerisinde araştırmacıyı, amacı, metodu, bulguları ve sonucu tespit etme) / Araştırmalar / Farklı biçimlerde ifade edilmiş fikirler / Görüşler / Tartışma / Teknik betimlemeler.

Aşağıdaki örnek Reading (Okuma) sınavını inceleyiniz.

WRITING (YAZMA) MUAFİYET SINAVI

Writing (Yazma) sınavı tek bir sayfadan oluşmaktadır. Dikkat etmeniz gereken husus öğrencilerin sorulardan yalnızca bir tanesini seçme hakları olduğudur. Seçtikleri soru öğrencilerin hangi seviyeye yerleştirilebileceği konusunda bir sınır belirler. Cevap vermek istediğiniz soruyu seçmeden önce, sınav yönergelerini dikkatli bir biçimde okuyunuz.

Hazırlıktan muaf olabilmek için, Soru A’ya cevap vermelisiniz. Soru C’yi seçerseniz, Writing (Yazma) 2’ den daha yüksek bir seviyeye yerleştirilemezsiniz.

Aşağıdaki örnek Writing (Yazma) sınavını inceleyiniz.

LISTENING (DİNLEME) MUAFİYET SINAVI

Foundation seviyesinde başarılı olan tüm öğrenciler, Listening seviyelerini belirlemek için farklı soru tiplerinden oluşan bir Listening sınavına girmek zorundadır.

Sınav 5 bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerden dinledikleri sesli metinlere göre boşlukları doldurmaları ve sorulan sorulara kısa cevap vermeleri istenecektir. Öğrenciler, bu sınavdaki performanslarına bağlı olarak uygun seviyelere yerleştirileceklerdir.

SPEAKING (KONUŞMA) MUAFİYET SINAVI

Foundation (Temel) seviyesinde başarılı olan tüm öğrenciler, Speaking seviyelerini belirlemek için sözlü sınava girmek zorundadır. İlk olarak, öğrencilere günlük hayatları hakkında basit ve somut sorular sorulacaktır. Bu soruları başarıyla cevaplayan öğrencilere, daha soyut sorular (Güncel meseleler hakkında karşılaştırma, açıklama, yorumlama vb.) yönlendirilecektir.

Hazırlık okulu Speaking dersinden muaf olmak için, bir öğrencinin soyut fikirler hakkında akademik bir şekilde konuşabilmesi gerekmektedir. Speaking sınavından muaf olamayan öğrenciler, performanslarına göre uygun seviyelere yerleştirileceklerdir.

(Speaking dersi ile ilgili herhangi bir örnek soru okulumuzun web sitesinde bulunmamaktadır.)

Writing EEE sample

Reading EEE sample Part A

Reading EEE sample Part B

AGU Foundation exemption exam sample