İngilizce öğrenmenin en temel şartı, bu dili öğrenmek için istekli olmaktır. İngilizce öğrenme konusundaki istek ve motivasyon ise, farklı unsurlara dayanır. Bu unsurlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Öğrencinin isteği ve merakı, 
  • Öğrencinin İngilizce hakkındaki geçmiş bilgi birikimi ve İngilizce ile ilgili tecrübeleri,
  • Öğrencinin ihtiyaçlarının farkında olması,
  • Öğrencinin kendi eylemlerini yorumlama yetisi, 
  • Öğrencinin gerçekleştirdiği her çalışmanın kendisine katkısının farkında olması,
  • Öğrencinin başarı şansını yorumlama yetisi.

İngilizce öğrenme konusunda motive olmuş birisinden beklenen özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

  • Derslere devam etmeye özen göstermek.
  • Derslere hazırklı gelme.
  • İngilizce'yi her an kullanarak İngilizce'nin içselleşmesini ve öğrenilmesini sağlamak.
  • İngilizce öğrenme konusunda motivasyonu yüksek olmak ve motivasyonu yüksek arkadaşlar edinmek.