Sevgili  Abdullah Gül Üniversitesi 2017 ve 2015 öğrencileri,

Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu’na  hoş geldiniz. Aşağıda İngilizce Muafiyet Sınavı ile ilgili bazı önemli bilgiler yer almaktadır. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

1. Bu sınava kimler katılmalı?

Bu sınava 2017 ve 2015 yıllarında Abdullah Gül Üniversitesine kayıt yaptırmış olan bütün Türk öğrenciler katılmalıdır. Muafiyet sınavı, öğrencilerin İngilizce yeterlilik seviyesini belirleme hususunda önemlidir. İngilizce Hazırlık Programında Temel (Foundation) Seviyeden sonra 1., 2., 3. ve 4. seviye derslerimiz vardır. Bu sınavda, Temel Seviyenin (Foundation Level) üstündeki seviyeye yerleştirilen öğrenciler yerleştikleri seviyeye göre kredi kazanacak ve bu sayede Hazırlık Programını daha erken bitirme şansını elde etmiş olacaklardır. Muafiyet sınavına girmeyen öğrenciler otomatik olarak temel seviyeye yerleştirileceklerdir.

2. Sınav ne zaman yapılacak ve ne kadar sürecek?

Muafiyet Sınavı tek bir sınav değil aksine birden fazla sınavdan oluşmaktadır ve bazı öğrenciler için iki gün sürmektedir. Sınav tarihleri aşağıdaki gibidir.

2017 ve 2015 girişliler için İngilizce muafiyet sınavı

Tarihler

 06/07 Eylül 2017 (Çarşamba ve Perşembe günleri)

Katılacak   Adaylar

 Bütün 2017 girişliler ve 2015 girişliler

Sınav Gün ve Saatleri

06 Eylül Çarşamba

08:30

 Kayıt

09:00 

 Temel seviye muafiyet & “language
 awareness”  yerleştirme sınavı

13:15

 Seviye 1/2/3/4 için Yerleştirme Sınavı

(Temel seviyeyi geçemeyen öğrenciler bu sınava katılmayacaktır)

07 Eylül  Perşembe

08:30

  Seviye 1/2/3/4 için Yerleştirme
  Sınavının devamı


Bütün öğrenciler sınava 06 Eylül 2017 Çarşamba günü girecekler. (Lütfen sabah saat 8:30 da sınav yerinde olunuz). Sabahki sınavlardan sonra,  saat 13:00’e kadar Temel Seviyeye  (Foundation Level) yerleştirilip yerleştirilmediğiniz konusunda bilgilendirileceksiniz. Foundation sınıflarına yerleştirilen öğrenciler başka sınava girmeyecek olup okuldan  ayrılabilirler. (11 Eylül 2017 Pazartesi günü ders kayıtları ve dersler başladığında görüşmek üzere).

Foundation sınıflarına yerleştirilmeyenler ise 2. aşama sınavlara girmeye hak kazanarak Çarşamba günü öğleden sonra ve Perşembe günü sabah yapılacak olan sınavlara gireceklerdir. Perşembe günkü sınav en geç 15:00’te bitecektir.

3. Diğer hususlar

3.1. Sınava getirilecekler

3.1.1 AGÜ öğrenci kimlik kartı. AGÜ kimlik kartı yoksa geçerli diğer bir kimlik kartı (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi vb.)

3.1.2  Kalem, silgi ve benzeri

3.1.3 Basılı olmak kaydıyla bir adet İngilizce-Türkçe veya İngilizce-İngilizce sözlük (elektronik özelliği olan hiç bir cihazın sınavda kullanılmasına izin verilmeyecektir.)

3.2 Sınavda uyulacak kurallar

3.2.1 Sınav salonunda görev yapan gözetmenden izin almadan önce sınav salonuna girilmeyecektir.

3.2.2 Sınav salonunda konuşulmayacaktır.

3.2.3 Öğrenci kimlik kartları sınav süresi boyunca masaların üzerinde bulundurulacaktır.

3.2.4 Sınav süresince cep telefonları kesinlikle kapalı tutulacaktır. Çağrı cihazı, telsiz, tablet bilgisayar, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve sözlük işlevi olan elektronik cihazlar sınavda kesinlikle kullanılmayacaktır.

3.2.5 Sınav esnasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. araç gereçleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Öğrenciler eksikliklerini sınav başlamadan önce tamamlamakla sorumludur.

3.2.6 Sınav yoklama çizelgesinin imzalanmasından öğrenciler sorumludur. Sınava giren öğrenciler yoklama çizelgesi imzalanana kadar sınav salonunu terk etmeyeceklerdir.

3.2.7 Sınav salonunu terk eden öğrencilerin sınav bitimine kadar koridorlarda toplanmaları ve koridoru terk edene kadar sınav soruları ile ilgili sözlü yorum yapmaları yasaktır.

3.2.8 Sınav salonunda görev yapan gözetmen sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludur ve bu konuda tam yetkilidir. Gerektiği durumlarda gözetmenler öğrencilerin yerlerini değiştirebilir ve sınav düzenini bozan öğrencileri salon dışına çıkarabilir.

3.2.9 Sınava girecek öğrenciler yukarıda belirtilen kuralları okumuş ve anlamış kabul edilirler. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

4. Örnek sınav soruları

Sınavda çok çeşitli ve farklı soru tipleri bulunmaktadır. Sınavda çıkabilecek sorular hakkında fikir edinmek için lütfen aşağıdaki örneklere bakınız (dosyalarda yer alan sorular sınavın tamamı olmayıp, sadece sınavda çıkacak soru tiplerine örnek teşkil etmektedir)

LA Placement new students sample.pdf

Writing EEE sample.pdf

Reading EEE sample.pdf

Listening and speaking EEE sample.pdf

AGU Foundation exemption reading and writing sample.pdf

6 Eylül’de görüşmek dileğiyle…