Sınavın İçeriği Hakkında Bilgiler

LISTENING (DİNLEME) MUAFİYET SINAVI

Foundation (Temel seviye) seviyesinde başarılı olan tüm öğrenciler, Listening seviyelerini belirlemek için çeşitli soru tiplerinden oluşan bir Listening sınavına girmek zorundadır. İlk iki soru tipinde, öğrencilerden dinledikleri sesli metinlere göre boşlukları doldurmaları ve sorulan sorulara kısa cevap vermeleri istenecektir.

Bir diğer soru tipi ise, kısa bir ders anlatımını kapsayan sesli bir metni içermektedir. “Mini lecture” adı verilen bu bölüm öğrencilere sadece bir kez dinletilecektir.  Bu bölüm dinletilirken öğrencilerin soruları görmeden not almaları beklenmektedir. “Lecture” bittiğinde öğrencilere “lecture” ile ilgili sorular verilecek ve sadece aldıkları notlara bakarak bu sorulara cevap vermeleri istenecektir.

“Mini lecture” kısmındaki sorularda başarılı olan öğrenciler hazırlık dinleme dersinden muaf olacaklardır. Dinleme dersinden muaf olamayan öğrenciler performanslarına uygun seviyelere yerleştirileceklerdir.

 

SPEAKING (KONUŞMA) MUAFİYET SINAVI

Foundation (Temel Seviye) seviyesinde başarılı olan tüm öğrenciler, Speakingseviyelerini belirlemek için sözlü sınava girmek zorundadır. İlk olarak, öğrencilere günlük hayatları hakkında basit ve somut sorular sorulacaktır. Bu   soruları başarıyla cevaplayan öğrencilere, daha soyut sorular (küresel meseleler hakkında karşılaştırma, açıklama, yorumlama vb.) yönlendirilecektir.

Hazırlık okulu Speaking dersinden muaf olmak için, bir öğrencinin soyut fikirlerhakkında akademik bir şekilde konuşabilmesi gerekmektedir. Speaking sınavından muaf olamayan öğrenciler, performanslarına uygun seviyelere yerleştirileceklerdir.

(Speaking dersi ile ilgili herhangi bir örnek soru okulumuz web-sitesindebulunmamaktadır.)

Writing EEE sample

Reading EEE sample

AGU Foundation exemption reading and writing sample