Seçmeli Dersler

Dersin Adı: Avustralya Kültürü

Seviye: Temel

Amaç: Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, temel seviyedeki İngilizce bilgisini ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik fırsatlar sunmak için Avustralya kültürüne ait temaları kullanmaktır.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler:

1.Avustralya ile ilgili kelimeleri ve isimleri öğrenecek ve doğru telaffuz edeceklerdir.

2.Bireysel telaffuz çalışması yaparken fonetik alfabeyi kullanabileceklerdir.

3.Internette veya kütüphanede Avustralya ile ilgili bilgi bulabileceklerdir.

4.Yazılı bilgi kaynaklarıyla kendilerine daha çok güvenerek çalışacaklardir.

5. Avustralya ile ilgili sözlü cümleler kurabileceklerdir.

6. Avustralya ile ilgili paragraflar yazabileceklerdir.

7.Kendi seçtikleri Avustralya ile ilgili bir konu hakkında kısa bir sunum yapabilecekler.

8. Gelenekler, hobiler, ülkenin neyle tanınmış olduğu, tarih, sanat, popüler kültür ile ilgili metakültürel kelimeleri öğrenecek ve kullanacaklardır.

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Öğrenciler sınıfta kısa okuma ve yazma metinleriyle çalışacaklar ve bireysel olarak çalışacakları diğer metinler hususunda da onlara okutman tarafından yol gösterilecektir. Öğrenciler araştırma ve kavrama becerileri gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek için bireysel, ikili veya grup olarak çalışacaklardır. Hem doğru telaffuz gelişimi hem de temel sözdizimsel çalışmaya odaklanmak için tüm sınıf sözlü iletişimde olacaklardır. Öğrencilerin öğrenme günlüğü tutmaları beklenir.

Dersin Adı: ABD Kültürü

Seviye: Orta Seviye

Amaç: Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, daha önce öğrenilen İngilizce bilgisini ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik Birleşik Devletlerle alakalı temalarla öğrencileri tanıştırmaktır.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler:

1.Daha önce öğrenilmiş okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kullanarak alıştırmaları yapacaklardır.

2.Kullanılacak metinlerin ana fikrini ve bunu destekleyen ayrıntıları, yazarın düşüncesini ve tutumunu anlayacaklardır.

3.Belgesel tarzı videoların ve konuşmaların ana fikirlerini ve destekleyici detaylarını anlayacaklardır.

4.Konuşmalardan, derslerden, video veya işitsel materyallerden bir konuşmacının düşünce ve tutumlarını anlayabileceklerdir.

5.Yaygın Amerikan kelime ve yazımlarını öğrenecek, Birleşik Krallık İngilizcesiyle olan farklılıklarını tanıyacaklardır.

6.Amerikan telaffuzundaki ana özellikleri tanıyacaklardır.

7.Çeşitli (işitsel, metin) orta seviye olan kaynaklardakibilgilerle alakalı özetler yazabilecek ve onlardan aldıkları bilgileri kendi cümleleriyle yazabileceklerdir.

8.Kısa betimleyicidenemeler yazabileceklerdir.

9.İlgi alanlarıyla alakalı konularda akıcı bir şekilde cevap verebileceklerdir.

10.Kendi aralarında ve hocalarıyla akıcı ve düzgün bir şekilde konuşabileceklerdir.

11.Yeni kelimeleri anlayabilecekler, uygun ve doğru bir şekilde kullanabileceklerdir.

12.Birleşik Devletlerle alakalı kendi seçtikleri bir konuda kısa bir sunum yapabileceklerdir.

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Öğrenciler sınıfta kısa okuma ve yazma metinleri ile çalışacaklar ve bireysel olarak çalışacakları diğer metinler hususunda da onlara okutman tarafından yol gösterilecektir. Öğrenciler kavrama, araştırma, yazılı ve sözlü üretim becerileri gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek için bireysel, ikili veya grup olarak çalışacaklardır. Öğrenciler akıcılığa ve doğruluğa odaklanan yazma ve konuşma aktivitelerini gerçekleştirmek için tüm sınıf, ikili veya küçük gruplar halinde çalışacaklardır. Öğrencilerin haftalık olarak düşünme, değerlendirme, öğrenim stratejileri ve akıcılık konularına odaklanılacağı sınıf içi forumlara katılımı beklenir.

Dersin Adı: Birleşik Krallık Kültürü

Seviye: Temel

Amaç: Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, temel seviyedeki İngilizce bilgisini ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik fırsatlar sunmak için İngiliz kültürüne ait temaları kullanmaktır.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler:

1. Birleşik Krallık ile ilgili kelimeleri ve isimleri öğrenecek ve doğru telaffuz edeceklerdir.

2. Bireysel telaffuz çalışması yaparken fonetik alfabeyi kullanabileceklerdir.

3. Kısa ve uzun telaffuz edilen ünlü harfleriayırt edebileceklerdir.

4. Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler arasındaki yazım farklılıklarını öğreneceklerdir.

5. İnternette veya kütüphanede Birleşik Krallık ile ilgili bilgi bulabileceklerdir.

6. Yazılı bilgi kaynaklarıyla kendilerine daha çok güvenerek çalışacaklardır.

7. Birleşik Krallık ile ilgili sözlü cümleler kurabileceklerdir.

8. Birleşik Krallık ile ilgili paragraflar yazabileceklerdir.

9. Kendi seçtikleri Birleşik Krallık ile ilgili bir konu hakkında kısa bir sunum yapabilecekler.

10. Gelenek ve görenekler, spor ,boş vakitler, hobiler, ülkenin neyle tanınmış olduğu, tarih, yaratıcı sahne sanatları, popüler kültür, sağlık ve refah, toplum, aile ve sınıf, konaklama ve yerel halk, hükümet ve hukuk, medya ve iletişim ile ilgili kültürel kelimeleri öğrenecek ve kullanacaklardır.

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Öğrenciler sınıfta kısa okuma ve yazma metinleri ve videolarla çalışacaklar ve bireysel olarak çalışacakları diğer metinler hususunda da onlara okutman tarafından yol gösterilecektir. Öğrenciler iletişim, araştırma ve kavrama becerileri gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek için bireysel, ikili veya grup olarak çalışacaklardır. . Hem doğru telaffuz gelişimi (standart İngiliz) hem de temel sözdizimsel çalışmaya odaklanmak için tüm sınıf sözlü iletişimde olacaktır. Öğrencilerin öğrenme günlüğü tutmaları beklenir.

Dersin Adı: Eleştirel Düşünme

Seviye: Orta Seviye

Amaç:Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, gerçeklerin ve fikirlerin ayrımını anlamak ve metnin içindeki argüman ve gerçekleri göz önünde bulundurarak o metnin meşruluğunu değerlendirmek için öğrencilerin mantığını, var olan bilgilerini ve değerlendirme becerilerini kullanma yeteneklerini artırmaktır.

Hedefler:

Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler:

Eleştirel düşünme alanında yer alan anahtar kelimeleri( görüş, argüman, özel değişke, metin türü, hatırı sayılır, sebepler, vs) daha iyi anlayacaklardır.

Eleştirel düşünmenin ne olduğunu ve dil öğrenimi ile üniversite eğitimindeki önemini anlayacaklardır.

Sonuçlara vararak ve metni özetleyerek (basit) argümanları ayırt edebileceklerdir.

Onu bir arada tutan ve ona tutarlık ve bütünlük katan metin özelliklerini ayırt edebileceklerdir.

Açık ve üstü kapalı varsayımları ayırt edebileceklerdir.

Gerçek ile fikri birbirinden ayırt edebileceklerdir.

Bir argümandaki eksiklikleri bulabileceklerdir.

Okutmanın Yaklaşımı ve Kullandığı Metotlar:

Eleştirel düşünmenin özelliklerini göstermek amacıyla kısa ve seviyeye uygun metinler kullanılacaktır. Bu metinleri eleştirmek için öğrenciler ikili ve gruplar halinde çalışacaklardır. Fazla kişiden oluşan grup çalışmaları ve sunum tarzı çalışmalar olmayacaktır. Okutman öğrencilerin kendi fikirlerini oluşturacağı ve paylaşacağı bir ortam oluşturacaktır.

Duygusal kaygılara önem verilecektir. İletişimin ve eşitliğin hakim olduğu bir atmosfer oluşturmak amacıyla öğrenciler hocalarına ismiyle hitap edebilecektir. Öğrencilerin birbirlerine destek olacağı ve birlikte çalışmanın esas olacağı bir ortam oluşturulacaktır.

Adı: İngilizce ve Seyahat/ Turizm 
Seviye: A2- Orta Öncesi 
Dersin Amacı: Bu derste öğrencilerin turizmle ilişkili kelime dağarcıklarını, durum temelli dilbilgisi yetilerini arttırmak ve etkin iletişim kurmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

 

Hedefler: Bu dersin sonunda öğrencilerin uluslararası yayınlanan seyahat rehberi, kitapçık, harita, tablo, liste ve grafik bilgilerinden yararlanması, kültürel öğelerin (gelenekler, yemekler, şarkılar, düğünler, cenazeler, coğrafya vb. )paylaşıldığı bir belgesel çekimi yapması, otel broşürü hazırlaması, kayıp bagaj bildirebilmesi, otele giriş-çıkış yapması, otel servislerini kullanması (Örn. döviz ofisi), servisler hakkında şikayette bulunması, otel müşterileriyle ilgilenebilmesi, otellerin organizasyon şemalarını oluşturması, benzetişim tekniği ile şehir turu hazırlaması, tur organize etmesi, kalacak yer, olaylar, çocuk aktiviteleri, ulaşım ve acil durumlardan bahsedebilmesi, doğrulama maili, mesajı, notu yazması, dünya mutfaklarını anlatması, yemek tarifi yapması, seyahat ve turizm anket soruları hazırlaması, restoran menüsü oluşturması, mutfak gereçlerini anlatması, kültürlere özgü sofra adaplarını karşılaştırması ve bütün bunları proje ödevi olan Seyahat Dergisi çıkarmak için kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Okutmanın Yaklaşımı ve Kullandığı Metotlar: Bu derste proje çalışması, benzetişim, akran ve öz değerlendirme, ortak çalışma, aktif katılım, yaparak öğrenme, Seyahatname tutma, Video hazırlama ve sunum becerileri fırsatları sunulacaktır.

Dersin Adı: Futbol ve İngilizce

Seviye: Alt Orta Seviye

Amaç: Bu seçmeli dersin genel amacı, öğrencileri futbola ilişkin belirgin durumları anlamaları için gerekli olan kelime ve dil becerileri ile donatmaktır.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler:

• İngilizceyi futbolun temel öğelerini anlamak ve tartışmak amacıyla kullanabileceklerdir.

• Oyun kuralları, saha dizilişleri, futbolcuların becerileri ve atılan goller gibi futbola ilişkin bazı konuları tartışabileceklerdir.

• Saha içi ve saha dışında gerçekleşen önemli pozisyonları tanımlayabileceklerdir.

• Futbolcuların oynadıkları bölgelere göre görevlerini tanımlayabileceklerdir.

• Bir stadyumda yer alan bölümleri ve futbolda kullanılan araç ve gereçleri tanımlayabileceklerdir.

• Kısa bir futbol yorumunu anlayabilecek ve uygulayabileceklerdir.

• Antrenör ve direktörün görevlerini tanımlayabileceklerdir.

• Futbol ile ilgili bazı konuşmaları ve basın toplantılarını anlayabileceklerdir.

Okutman ’ın yaklaşımı ve kullanacağı metodlar:

Öğrenciler futbol endüstrisinde kullanılan dile ve futbolun temel gerçeklerine aşina olacaklardır. Dersin okutmanı futbolla ilgili bazı okuma metinleri, dinleme alıştırmaları ve özgün videolar yoluyla öğrencilerin güncel futbol konularını anlamalarına ve tartışmalarına yardımcı olacaktır. Öğrencilerin her hafta kaydedecekleri videolar ile sınıfta öğrendikleri hedef kelimeleri kullanmaları beklenmektedir.

Dersin Adı: Güncel Olaylar

Seviye: Temel

Amaç:Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, temel seviyedeki İngilizce bilgisini ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik fırsatlar sunmak için güncel olaylara ait temaları kullanmaktır.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler,

Güncel medyada yer alan ilgi odağındaki konuları seçebileceklerdir.

Konularıyla ilgili temel bilgileri harita üzerinde bulabileceklerdir.

İlgi alanlarını sözel olarak sınıftaki arkadaşlarına anlatabileceklerdir.

Seçilen konuyla ilgili kendi cümlelerini yazabileceklerdir.

Farklı dinleyici kitleleri için seçilmiş konularla ilgili paragraflar yazabileceklerdir.

Sınıftaki arkadaşlarına tercih ettikleri bir konuyla ilgili kısa görsel-işitsel sunumlar yapabileceklerdir.

Sadece “İyi” veya “Kötü” diyerek fikir vermenin ötesinde kullanabilecekleri eleştiri dilini öğrenmeye başlayacaklardır.

Temel ve yardımcı kaynaklarla alakalı eleştirel dil kullanabileceklerdir.

Öznel/nesnel, röportaj, rapor, spor, ünlüler, anlaşmazlık, sanat, popular kültür, çevre, eğitim gibi güncel olaylarla alakalı kelimeleri öğrenecek ve kullanabileceklerdir.

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Öğrenciler sınıfta görsel medyanın yanı sıra kısa okuma ve yazma metinleriyle çalışacaklar ve bireysel olarak çalışacakları diğer kaynaklar hususunda da onlara okutman tarafından yol gösterilecektir. Öğrenciler araştırma ve kavrama becerileri gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek için bireysel, ikili veya grup olarak çalışacaklardır. Hem doğru telaffuz gelişimi hem de temel sözdizimsel çalışmaya odaklanmak için tüm sınıf sözlü iletişimde olacaklardır. Genel anlamda tüm sınıf için problem teşkil eden dilbilgisi konuları ele alınılacaktır. Öğrencilerin öğrenme günlüğü tutmaları beklenir.

Dersin Adı: Güzel Sanatlar

Seviye: Orta / İleri

Amaç: Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, orta öncesi seviyeden ileri seviyeye kadar kazandığı İngilizce bilgisini ve dil becerilerini geliştirmeye yönelik fırsatlar sunmak için güzel sanatların çeşitli dallarını kullanmaktır.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler:

1.Araştırma amaçlı e-posta, Skype aracılığıyla veya bizzat İngilizce görüşmeler gerçekleştirebileceklerdir.

2. Etkileyici ve dikkat çekici grup sunumu yapabileceklerdir.

3. Güzel sanatlar ile alakalı temel kelimeleri tanıyabilecekler ve kullanabileceklerdir.

4.Tek başlarına veya diğer grup arkadaşlarıyla birlikle başarılı bir şekilde konuşabileceklerdir.

5.Araştırmalarıyla ilgili haftalık kısa raporlar ve konularıyla ilgili fikirlerini yazabileceklerdir.

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Okutman öncelikle yönlendirici, yol gösterici, motive edici ve sonra değerlendiricidir. Youtube dan kısa videolar Güzel Sanatların çeşitli dallarını öğrencilere tanıtmak amacıyla kullanılacaktır. Sınıfta öğrencilerin seçtikleri sanat dalıyla alakalı düşünceleri, fikirleri ve araştırmalarını paylaşacağı küçük gruplardan oluşan bir ortam hakim olacaktır. Öğrenciler grup halinde 5-10 dk. lık sunumlar gerçekleştireceklerdir. Bu sunumların amacı okuma, konuşma ve dinleme becerilerini artırmaktır.

Öğrenciler:

1. İngilizce Youtube videoları sayesinde güzel sanatların çeşitli dallarıyla tanışacaklardır.

2. Güzel Sanatlarla alakalı kısa makaleler okuyacaklardır.

3. araştırma ve sunum konularını seçmek için grup halinde çalışacaklarıdır.

4. bilgi paylaşımı için diğer grup arkadaşlarıyla iletişim kuracaklardır..

5. seçtikleri konularla ilgili grup projesi gerçekleştireceklerdir.

 

Dersin Adı: İngilizce ve Mantık

Seviye: Orta Öncesi

Amaç:Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, orta öncesi İngilizce seviyesinde dili kavrama ve kendini o dilde ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik fırsatlar sunmak için mantık ilkelerini kullanmaktır.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler:

Mantıksal ilişkileri işaret etmek için kullanılan İngilizce kelimeleri daha iyi anlayacaklar.

Geçerli/Geçersiz, argüman, önerme, şart, sonuç, açık/örtük, formel/enformel, yanıltmaca, belirsizlik gibi meta-mantıksal kelimeleri öğrenecek ve doğru bir şekilde kullanacaklar.

Basit argümanların geçerliliğini değerlendirmek için temel formel yanıltmaca bilgilerini kullanacaklar.

İngilizce metinlerin gündelik örneklerindeki mantıksal argümanları belirleyebilecekler.

Kütüphanede veya internette mantıkla ilgili daha fazla bilgi bulabilecekler.

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Öğrenciler sınıfta formel mantık çalışmasının farklı noktalarını örneklendiren kısa okuma ve dinleme metinleriyle çalışacaklar ve bireysel olarak çalışacakları diğer metinler hususunda da onlara okutman tarafından yol gösterilecektir. Öğrenciler kavrama, düşünme, araştırma ve kendini ifade etme becerileri gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek için bireysel, ikili veya grup olarak çalışacaklardır. Yapboz yapımı gibi aktiviteler olacaktır. Mantıksal görüşler, gerçek hayat durumlarına uygulanacaktır.

Ders sembolik mantık bilgisi veya eğitimi gerektirmemektir.

Doğru/yanlış kavramlarına karşılık geçerli/geçersiz tartışması

Dersin Adı: İngilizce ve Sinema

Seviye: Orta Düzey

Amaç: Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, öğrencilere sinemayla ilgili kullanılan kelime ile tabirleri tanıtmak ve yazılı ve sözlü olarak kullanmalarını sağlamaktır.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler,

• İzlenecek filmi seçme ve sinemaya gitme ile ilgili bir durumda kullanılabilecek çeşitli soru ve cevapları öğrenecekler ve yazılı ve sözlü olarak kullanabileceklerdir.

• Bir filmdeki oyuncular ve karakterler için kullanılan kelimeleri öğrenecekler ve yazılı ve sözlü kullanabileceklerdir.

• Film türleri için kullanılan kelimeleri öğrenecekler ve yazılı ve sözlü olarak kullanabileceklerdir.

• Sinema salonunda görülen temel nesne ve araçlar için kullanılan kelimeleri öğrenecekler ve yazılı ve sözlü olarak kullanabileceklerdir.

• Film eleştirilerinde kullanılan eş anlamlı ve zıt anlamlı sıfatları öğrenecekler ve yazılı ve sözlü olarak kullanabileceklerdir.

• İnternette film ve oyuncular ile ilgili bilgi bulabileceklerdir.

• Film festivalleri ve ödülleri ile ilgili temel kelime ve tabirleri öğrenecekler ve yazılı ve sözlü olarak kullanabileceklerdir.

Okutmanın yaklaşımı ve kullandığı metotlar: Öğrencilerin hedef kelimeleri tanımaları için sınıfta görsel medyanın yanı sıra kısa okuma ve yazma metinleri kullanılacaktır ve bireysel olarak çalışacakları diğer kaynaklar hususunda da onlara okutman tarafından yol gösterilecektir. Öğrenciler araştırma ve kavrama becerileri gerektiren çalışmaları gerçekleştirmek için bireysel, ikili veya grup olarak çalışacaklardır.

Dersin Adı: İngilizce ve Türk Kültürü

Seviye: Alt orta seviye

Amaç: Bu seçmeli dersin amacı, Türk kültürünün İngilizce olarak tanıtılarak öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Türk olmayan öğrenciler için ise, Türk kültürüne karşı bir farkındalığın oluşturulması gibi ek bir amacı olacaktır.

Hedefler : Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler;

- haritaya bakarak Türkiye’nin temel coğrafi özellikleri hakkında bilgi verebilecektir.

- bahsi geçen bir yerin turistik cazibe merkezlerini tanıtabilecektir.

- bir kültürde öne çıkan kişileri tanıtabilecektir.

- geleneksel Türk sanatı üzerine yazılan metinleri anlayabilecek ve motiflerin dili hakkında konuşabilecektir.

- Osmanlı İmparatorluğu ve sultanları hakkında yazılan metinleri anlayabilecek ve onlar hakkında konuşabilecektir.

- Türk yemek kültürü hakkındaki metinleri ve İngilizce yazılan yemek tarifi kitaplarını anlayabilecektir

- Türk yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri, batıl inançları vs. hakkında bilgi verebilecektir.

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Öğrencilere Türk kültürü bağlamında kültürel terimler ve kültüre özgü kelimeler tanıtılacaktır. Eğitmen, öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak seçmeli yöntem (eclectic method) uygulayacak ve farklı türlerde okuma, yazma, dinleme ve konuşma aktiviteleri yaptıracaktır. Özgün materyaller kullanmak eğitmenin ana hedefi olacaktır. Sadece derse girmek bu dersi geçmek için yeterli olmayacaktır; öğrencilerin derse aktif katılımı da beklenmektedir.

 

 

 

Dersin Adı: İş Piyasasında İngilizce

Seviye: Orta Seviye? (seviyeler ve önşart koşulu ikisi içinde uyuşmuyor!)

Amaç: Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, iş piyasasındaki anahtar kelimeleri öğrencilere tanıtarak bu alanda iletişim kurmalarına yardımcı olmak ve bu dili ilgili etkinliklerde nasıl kullanmaları gerektiğini öğretmektir.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler, telefonda basit bir iş görüşmesi yapabilecek, iş ile ilgili e-postalar yazabilecek, yeni bir ürünün veya verilmek istenilen hizmetin resmi tanıtımını gerçekleştirebilecek ve Kuzey Amerika ile Türk iş kültürleri hakkında konuşabileceklerdir.

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Okutman rol oynama, benzetme, sunum ve diğer ikili ve grup çalışmalarını içeren farklı dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinliklerini bir araya getirir. Aynı zamanda, öğrencilerin öğrenme ve dil üretimini artırmak için özgün iş hayatıyla ilgili bilgi ve materyalleri kullanır.

Dersin Adı: Sahne Sanatlarına Giriş

Seviye: Alt Orta Seviye / Temel

Amaç: Bu seçmeli dersin genel olarak amacı, öğrencileri hikaye anlatma, masal, günlük, dans, müzik ve oyunlar gibi yollarla drama üretiminin temel taşlarını keşfetmeye yönelik sahne sanatları dünyasıyla tanıştırmaktır.

Hedefler:

Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler, yaratıcı düşünmedeki yeteneklerinin daha çok farkına varacaklar, toplumsal tartışma ve sahne sanatları gözlemiyle yazın becerilerini artıracaklardır. Aynı zamanda öğrenciler drama üretiminde aktif olarak yer alacaklardır.

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Dersin ana yaklaşımı öğrencilerin sadece ders esnasında sınıfta bulunması değildir. Asıl olan, uygulamalı bir ders ortamı oluşturarak, onları gözlem yapma, senaryo yazma ve okuma ile eleştiri gibi etkinliklere dahil etmektir. Okutman performans için yazılmış çeşitli basit hikayeleri kullanacaktır. Bunlar, tiyatrodan uyarlanmış video ve film gösterimlerini içerir. Öğrenciler, otobiyografik hikaye fikirleri sunma ve dramatik karakter okumalarını deneyimleme hususunda teşvik edilirler. Okutman öğrencileri gözlemler, onların fikirlerini ortaya çıkarır ve canlı bir performans hazırlığında onlara yol gösterir. Sekiz haftalık zaman dilimi, sonraki sekiz haftalık dönemdeki muhtemel provaları gerçekleştirmek için şarttır.

Dersin Adı: Temel Dilbilgisi

Seviye: Temel

Amaç: Bu seçmeli dersin genel olarak amacı; özellikle İngilizce dilbilgisi eğitimini okulda çok az öğrenmiş yada hiç öğrenmemiş öğrencilere yardım etmek ve sentaktik (söz dizimsel) İngilizce yapılarını tanıtmak ve kullanmalarını sağlamaktır.

Hedefler: Bu seçmeli dersin sonunda öğrenciler aşağıdakileri kullanarak kısa bir cümle kurmayı öğreneceklerdir;

1. ‘To be’ (olmak) fiili ve sıfatlar

2. Ana Zaman Kipleri

3. Şahıs ve Sıfat Zamirleri

4. Bildirme, Soru ve Olumsuz Biçimler

5. Sıfat ve Zarfların temel, karşılaştırmalı ve üstünlük biçimleri (durumları)

6. Edatlar, tamlamalar (‘post modifiers’ isim tamlamaları)

7. Belirticiler: a,an,the,some,any,no,all

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar: Sık kullanılan somut sözcükleri (rakamlar, ölçümler ve tarihler gibi bazı yaygın soyut öğeleri) kullanarak okutman, öğrenciyi uygulamaya geçirmeden önce dilbilgisine (gramere) ait önemli özellikleri sistemli bir şekilde sunar (öğretir). Öğrencilerin örnekleri ezberlemeleri ve değişkenlikleri beceriyle kullanmaları beklenir.

Dersin Adı: Temel Telaffuz

Seviye: Temel

Amaç: 1. Öğrencilerin telaffuzunu geliştirmek

2.Öğrencilere kendi telaffuzlarını geliştirmek için stratejiler göstermek.

Hedefler: Öğrenciler;

1. Bazı ses ve imla ilişkilerini daha iyi anlayacaklardır.( Özellikle Türk öğrenciler için en problemli olan sesler üzerinde durulacaktır)

2. Sözlükte ilgili yerlerden yararlanmak ve yabancı kelimeleri doğru seslendirmek için fonetik sembolleri öğreneceklerdir.

3. Öğrenciler içerikli sözcüklerde vurgulanan ve vurgulanmayan heceler olduğunu ve çoğu gramer kelimelerinin yalnızca vurgulanmayan hecelerden oluştuğunu öğreneceklerdir.

4. Telaffuzun gramer ve kelime egzersizleriyle nasıl birleştiğini göreceklerdir

Okutmanın yaklaşımı ve kullanacağı metotlar:

Okutman ileri derslerde öğrenciye yardımı olacak bazı ses ve imla ilişkilerini açıkça anlamalarını ve ayırt etmelerini sağlayacak ses resimlerini kullanacaktır. Öğrencilerden ses grafikleriyle ilgili herhangi bir bilgi veya tanıma beklenmemektedir. Öğrencilerin tedirgin olmamaları ve etkili bir şekilde derse dahil edilmeleri için kendileri için en problemli olan seslerle adım adım karşılaşacaklar.

.